Marieke Huisman tot hoogleraar benoemd

Het College van Bestuur heeft prof. Marieke Huisman bevorderd tot hoogleraar op de leerstoel Software Reliability. De benoeming is per 1 juli jl. ingegaan en bedraagt 0,8 fte, voor onbepaalde tijd.
Wij wensen Marieke van harte geluk met haar benoeming! 

Peter Apers
Decaan EWI

July 17, 2017
See this news item in overview by year.